main page e-mail english македонски srpski/српски          
         
 
 

“Parking Management International” е ексклузивен застапник и дистрибутер на механички паркинг лифтови и системи за паркирање, како и на потполно автоматски паркинг системи.

“Parking Management International” нуди решение за проблемот од недостиг на паркинг простор со употреба на паркинг лифтови или механички паркинг системи со кои за два или три пати се зголемува капацитетот на паркинг просторот, исто така постои можност за максимално искористување на капацитетот на паркинг просторот со употреба на автоматски паркинг системи, кои овозможуваат паркирање на голем број возила на многу мала површина. Палетата на производи е голема и истите можат да бидат инсталирани во простори со мала височина од само 270 см. Сите системи може да се употребуваат во затворен како и на отворен простор.

Паркинг системите ги исполнуваат сите потребни стандарди
(EN 14010, EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418 & 98/37/EC)
како и стандардите (EN ISO - 9001:2000; ISO 14001; OHSAS18001)
Нашите “TUV” (Германија), “MEA” (САД) и “CE” (Европска унија) сертификати се доказ за перфектниот квалитет на нашите производи.

За секоја дополнителна информација или совет во врска со паркинг системите, тимот на “PMI“ Ви стои на располагање.

 
       
 
 
> City lift
> Metro lift
> 3 Level
> 4 Level
> Single Pit
> Double Pit
> Puzzle
> Shaft Parking System
> Parking Tower
> Lifts & Traveling Towers
> Lifts & Shuttle Carriers
 
 
 
 
       
 
Copyright © 2008 Parking Management International, All rights reserved
web design by eXpressive graphics