почетна страна e-mail english srpski/српски          
         
 
 
Проектирани се за зголемување на капацитетот на паркинг просторите, но идеални се и за авто дилери како атрактивен изложбен дел. Може да бидат заштитени со стакло околу челичната конструкција... Електричниот столб е монтиран со механичка безбедносна брава која автоматски се спојува со секоја платформа за време на спуштањето. Со ова се обезбедува секоја платформа во текот на движењето од несакани електрични или механички дефекти. За целосна безбедност, бравата мора рачно да биде ослободена за време на спуштањето на платфорната. Со претходна проверка дека под платформата нема возило и со користење на механичката рачка, се деактивира безбедносниот механизам со што се дозволува сигурно и безбедно спуштање на платформата. Исто така има и дополнителен безбедносен систем против откажување на сајлата. Има дополнителни заштитни венили (Parachute valves) сместени внатре во цилиндарот со што се запира истекувањето на маслото во случај на дефект.
Погодни за употреба во:
Комерцијални паркинг простори
Домашни и приватни паркинг простори
Авто дилери и рент а кар агенции
Трговци со недвижности, архитекти...
Болници, трговски центри, хотели и сл
Карактеристики:
Високо квалитетен челик заштитен од корозија
Употребливи во надворешни и внатрешни простори
Капацитет на подигање 3,0 тони по платформа
Монтажен систем
Нема потреба од дополнителни градежни работи
Компактен паркинг систем
Мини или комерцијална погонска единица (прилагодива на локални електрични мрежи)
Платформа заштитена од пропуштање течности
Лесно прилагодување кон висината на таванот
Безбедност:
Специјален клуч
Брава за дополнителна сигурност и безбедност
Копче за итни случаи
Механички систем на заштита
Дополнителна заштита со посебен вентил
“CE“ сертификат
Погонски единици:
3,0 kW трофазен електро-мотор како комерцијална погонска единица
Можност за управување до 10 паркинг лифтови со една комерцијална погонска единица (еден по еден)
Лесно спуштање на платформата во случај на прекин на елек.енергија
 
повеќе слики во фото галеријата>>
 
 
       
 
 
> City lift
> Metro lift
> 3 Level
> 4 Level
> Single Pit
> Double Pit
> Puzzle
> Shaft Parking System
> Parking Tower
> Lifts & Traveling Towers
> Lifts & Shuttle Carriers
 
 
 
       
 
Copyright © 2008 Parking Management International, All rights reserved
web design by eXpressive graphics