почетна страна e-mail english srpski/српски          
         
 
 

Овој систем за паркирање овоможува независно паркирање на возилата.
“Single” и “Double Pit” моделите се достапни со целосна галванизација.
Погодни за внатрешна и надворешна инсталација. Најпопуларен модел, погоден за различни модели на возила, со носивост до 3,0 тони по возило. Погоден при лимитирана висина на просторот. Овие системи за паркирање на возила се со прилагодива висина. Одлично решение за мали станбени и деловни објекти кои се лимитирани со паркинг простор.
Лесни за употреба.

Погодни за употреба во:
Комерцијални паркинг простори
Домашни и приватни паркинг простори
Авто дилери и рент а кар агенции
Трговци со недвижности, архитекти...
Болници, трговски центри, хотели и сл.
Карактеристики:
100 % галванизирани, челик отпорен на корозија
Употребливи во надворешни и внатрешни простори
Капацитет на подигање 3,0 тони по возило
Монтажен систем
Потребен е ископ од најмалку 1,6 метри
Компактен паркинг систем - Два хидраулични цилиндри
Мини или комерцијална погонска единица (прилагодива на локални електрични мрежи
Лесно прилагодување кон висината на таванот
Безбедност:
Специјален клуч
Брава за дополнителна сигурност и безбедност
Копче за итни случаи
Механички систем на заштита
Дополнителна заштита со посебен вентил
Граничник за тркалата со можност за подесување
“CE“ сертификат
Погонски единици:
3,0 kW монофазен електро-мотор како единечна погонска единица
3,0 kW трофазен електро-мотор како комерцијална погонска единица
Можност за управување до 10 паркинг лифтови со една комерцијална погонска единица (еден по еден)
Лесно спуштање на платформата во случај на прекин на елек. енергија
 
 
       
 
 
> City lift
> Metro lift
> 3 Level
> 4 Level
> Single Pit
> Double Pit
> Puzzle
> Shaft Parking System
> Parking Tower
> Lifts & Traveling Towers
> Lifts & Shuttle Carriers
 
 
 
       
 
Copyright © Parking Management International, 2008 All rights reserved
web design by eXpressive graphics